Aktualności

Fundusze UE

data dodania: 29 kwiecień 2015

Firma Intermik zrealizjwała projekt pt. „Wdrożenie najnowocześniejszych systemów ICT klasy ERP, CRM i VoIP dla zwiększenia konkurencyjności firmy Intermik Sp. z o.o.” współfinansowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie rozwoju e-Mazowsza”, działanie 2.3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MŚP” Regionalnego Programu Informacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.02.03.00-14-002/11-00.